V. Labudove dni

12. - 14. septembra 2018

S m o l e n i c e

Začíname


Virologický ústav, Biomedicínske centrum, SAV
Ústav zoológie SAV
Parazitologický ústav SAV
Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV

Úvod

Dovoľujeme si Vás pozvať na vedecko - odbornú konferenciu Labudove dni, už tradične, po piatykrát usporiadanú na počesť významného slovenského biológa RNDr. Milana Labudu, DrSc., ktorá sa bude konať v dňoch 12. - 14. septembra 2018 v priestoroch Kongresového centra SAV v Smoleniciach.

Vítané sú príspevky z odborov: virológia, mikrobiológia, zoológia, ekológia, epidemiológia, parazitológia

Tématické zameranie konferencie:
Prírodná ohniskovosť nákaz (vektory, rezervoáre)
Zoonózy (diagnostika, výskyt, epidemiológia, kontrola)
Ekologické aspekty parazitológie
Molekulárne aspekty interakcií hostiteľ - prenášač – patogén

Programový výbor konferencie

 • RNDr. Ivica Hromadová PhD.
 • RNDr. Elena Kocianová, DrSc.
 • MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.
 • Ing. Ladislav Roller, PhD.
 • Doc.RNDr. Michal Stanko, DrSc.

Organizačný výbor konferencie

 • Mgr. Eva Špitalská, PhD. - predseda
 • Mgr. Pavlína Bartíková, PhD.
 • RNDr. Vojtech Boldiš, PhD.
 • MVDr. Markéta Derdáková, PhD.
 • RNDr. Mária Kazimírová, CSc.
 • Mgr. Veronika Rusňáková Tarageľová, PhD.
 • Mgr. Diana Selyemová, PhD.
 • JUDr. Iveta Šárniková
 • Mgr. Zdenko Špitalský, PhD.
 • Mgr. Katarína Štefanidesová, PhD.
 • Mgr. Iveta Štibrániová, PhD.

Program

Pozvané prednášky

Prof. Dr. José de la Fuente (National Wildlife Research Institute IREC Španielsko / Oklahoma State University USA)

Univ.-Prof. Dr.med. Gerold Stanek ( Center for Pathophysiology, Infectiology and Immunology, Medical University of Vienna, Rakúsko)

Prof. Pierre-Edouard Fournier (IHU méditerranée Infection, Marseille, Francúzsko)

Prednášky a postery

Vyžiadané prednášky budú v trvaní 30 minút, ostatné 15 minút, spolu s diskusiou. Technika na Power Point prezentáciu bude zabezpečená. Maximálny rozmer posterov: 100 cm x 130 cm (šírka x výška). Jazyk samotnej prednášky - slovenský/ český/ anglický. Jazyk slidov prezentácie a posteru - anglický. Program a zborník abstraktov obdržia všetci účastníci pri registrácii. Organizátori si vyhradzujú právo na určenie formy prezentácie po dohode s autorom.

PRELIMINARY PROGRAMME

12 September 2018

16.30 – 18.00 REGISTRATION

18.00 WELCOMME DRINK, DINNER

13 September 2018

8.00 – 9.00 REGISTRATION

9.00 – 9.15 CONFERENCE OPENING

NATURAL FOCI OF DISEASES (VECTORS, RESERVOIRS)
CHAIRMAN: MÁRIA KAZIMÍROVÁ, MICHAL STANKO

9.15 – 9.45 PLENARY LECTURE
G. Stanek
LOOKING BACK AT A FRUITFUL COOPERATION

9.45 – 10.00
M. Stanko, L. Mošanský, J. Kraljik, L. Blaňárová, D. Miklisová, I. Heglasová
STRUCTURE OF NATURAL FOCI IN TOWNS ON THE MODEL OF KOŠICE CITY AGGLOMERATION

10.00 – 10.15
K. Kybicová, P. Balátová, A. Lukavská, J. Navrátil, J. Lamka
MOLECULAR DETECTION OF VECTOR-BORNE PATHOGENS IN DEER AND THEIR ECTOPARASITES FROM THE CZECH REPUBLIC

10. 15 – 10.30
Z. Mtierová, R. Václav, Y. Didyk, B. Mangová, V. Rusňáková Tarageľová, M. Derdáková
IMPORTANCE OF BIRDS IN THE CIRCULATION OF NEUROINVASIVE STRAINS OF B. GARINII

10.30 - 11.00 COFEE BREAK

STUDENT´S PRESENTATIONS
11.00 – 11.15
G. Ferrara, F. D’Ambrosi, A. Parisi, S. Montagnaro, G. Iovane, U. Pagnini
A SEROSURVEY FOR BRUCELLA SPP. AND MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX PREVALENCE IN HUNTED WILD BOAR IN CAMPANIA REGION

11.15 – 11.30
F. Azouzi, A. Diop, P.E. Fournier
GENOME SEQUENCE-BASED CRITERIA FOR SPECIES DEMARCATION: INSIGHTS FROM THE GENUS RICKETTSIA

11.30 – 11.45
K. Bírová, F. Ondriska, J. Špajdelová, O. Lachký, P. Ščasný, V. Boldiš
LATENT TOXOPLASMOSIS AND PREGNANCY

11.45 – 12.00
M. Wijnveld, M. Kazimirova, G. Stanek
IN VITRO FEEDING OF IXODES RICINUS AND AMBLYOMMA VARIEGATUM TICKS USING SILICON MEMBRANES

12.00 - 12.15
D. Slamková, M. Ondračková, M. Kašný
MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF FLUKES FROM GENERA APATEMON (TREMATODA, STRIGEIDAE)

12.15 - 13.30 LUNCH

MOLECULAR ASPECTS OF HOSTS – VECTOR – PATHOGEN INTERACTIONS
CHAIRMAN: MARKÉTA DERDÁKOVÁ, KATARÍNA KYBICOVÁ

13.30 – 14.00 PLENARY LECTURE
P.E. Fournier
GENOMICS OF RICKETTSIA SPECIES

14.00 – 14.15
R. Abou Abdallah, P.E. Fournier
PANGENOMIC ANALYSIS OF COXIELLA BURNETII UNVEILS NEW TRAITS IN GENOME ARCHITECTURE

14.15 – 14.30
D. Žitňan, L. Roller, I. Daubnerová, D. Hromníková
COMPLEX NEUROENDOCRINE NETWORKS IN TICKS

14.30 – 14.45
L. Roller, M. Jurčík, D. Žitňan
IDENTIFICATION AND EXPRESSION OF GLYCOPROTEIN HORMONES AND INSULIN-LIKE NEUROPEPTIDES IN IXODES RICINUS

14.45 – 15.00
M. Garajová, M. Mrva, N. Vaškovicová, A. Valigurová
CYTOMORPHOLOGY AND ULTRASTRUCTURE OF ACANTHAMOEBA LUGDUNENSIS (AMOEBOZOA, ACANTHAMOEBIDAE) CYSTS

15.00 – 15.15
P. Vaněk.
MODERN DEVICES FOR PHYSIOLOGY, ELECTROPHYSIOLOGY AND TELEMETRY FOR LABORATORY ANIMALS.

15.15 – 15.45 COFEE BREAK

15.45 – 17.45
POSTER PRESENTATION P1 - P29
CHAIRMAN: PAVLÍNA BARTÍKOVÁ, ZUZANA SEKEYOVÁ

18.15 – 18.30 STUDENT PRESENTATION AWARD

18.30 CONFERENCE DINNER

14 September 2018

CHAIRMAN: JASNA KRALJIK, VOJTECH BOLDIŠ
9.00 – 9.30 PLENARY LECTURE
J. de la Fuente
TICK INTERACTOME AND REGULOME IN RESPONSE TO ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM INFECTION

ZOONOSES

9.30 – 9.45
M. Kautman, P. Mikulíček, D. Jandzík, P. Široký
EPIDEMILOGICAL IMPORTANCE OF NEGLECTED TICK SPECIES – HYALOMMA AEGYPTIUM

9.45 – 10.00
T. Csank, P. Drzewnioková, Ľ. Korytár, P. Major, M. Gyuranecz, E. Franchin, E. Lavezzo, L. Barzon, J. Pistl, T. Bakonyi
WEST NILE VIRUS: OCCURRENCE AND GENTIC ANALYSIS OF STRAINS ISOLATED IN SLOVAKIA

10. 00 – 10.15
V. Kovacova, J. Zukal, J. Brichta, H. Bandouchova, T. Heger, V. Piacek, J. Pikula
BAT LYSSAVIRUS SEROPREVALENCE OF SELECTED EUROPEAN BAT POPULATIONS

10.15 – 10.45 COFEE BREAK

10.45 – 11.00
P. Schánilec, J. Salát, D. Růžek, C. F. Agudelo
SEROPREVALENCE OF TICK-BORNE ENCEPHALITIS IN DOGS IN THE CZECH REPUBLIC IN 2017

11.00 – 11.15
P. Schánilec, N. Nádeníčková, A. Žákovská, M. Dušková, C. F. Agudelo
SEROPREVALENCE OF BORRELIOSIS, Q FEVER AND TULAREMIA IN CATS IN THE CZECH REPUBLIC

11.15 – 11.30
V. Boldiš, F. Ondriska, S. Lipková, K. Benčíková
EVALUATION OF IMMUNOGLOBULIN A FOR THE IMMUNODIAGNOSIS OF HUMAN TOXOCAROSIS

11.30 – 11.45
J. Zukal, H. Bandouchova, T. Bartonička, H. Berková, A. D. Botvinkin, J. Brichta, H. Dundarova, T. Heger, T. Kokurewicz, V. Kovacova, N. Martínková, O. L. Orlov, V. Piacek, P. Presetnik, Z. Řehák, J. Šuba, Mikhail P. Tiunov, A. Zahradníková, Jr., J. Pikula
WHITE-NOSE SYNDROME IN PALEARCTIC BATS

11.45 – 12.00
Z. Špitalský, Z. Markovic, K. Štefanidesová, E. Špitalská
PHOTODYNAMIC THERAPHY AND ITS EFFECT ON RICKETTSIAL INFECTION

12.00 – 12.15 CONCLUDING SESSION

12.15 – 13.00 LUNCHREGISTROVANÍ ÚČASTNÍCI

Francúzsko:
Abou Abdallah Rita (IHU méditerranée Infection, Marseille)
Azouzi Farah (Institut Méditerranée Infection, Marseille)

Rakúsko:
Michiel Wijnveld (Medical University of Vienna)
Michael Reiter (Medical University of Vienna)
Anna-Margarita Schötta (Medical University of Vienna)
Verena Mündler (Medical University of Vienna)

Taliansko:
Gianmarco Ferrara (Università degli studi da Napoli Federico II)

Česká republika:
Jan Zukal (Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno)
Pavel Schánilec (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
Kateřina Kybicová (Státní zdravotní ústav, Praha)
Pavla Balátová (Státní zdravotní ústav, Praha)
Veronika Kovacova (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
Jiří Pikula (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)

Slovensko:
Vojtech Boldiš (Medirex a.s., Bratislava)
Pavlína Bartíková (Virologický ústav BMC SAV, Bratislava)
Eva Špitalská (Virologický ústav BMC SAV, Bratislava)
Tatiana Vaculová (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Michal Chvostáč (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Elena Kocianová (Bratislava)
Katarína Briestenská (Katedra mikrobiol. a vir. PRIF UK, Bratislava)
Yuliya Didyk (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Mária Garajová (Katedra zoológie PRIF UK, Bratislava)
Martin Mrva (Katedra zoológie PRIF UK, Bratislava)
Zuzana Sekeyová (Virologický ústav BMC SAV, Bratislava)
Mária Kazimírová (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Michal Stanko (Parazitologický ústav SAV, Košice)
Ivana Heglasová (Parazitologický ústav SAV, Košice)
Katarína Sitková (Ústav epidemiológie, LF, UPJŠ, Košice)
Katarína Peňazziová (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach)
Tomáš Csank (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach)
Vanda Výrosteková (Ústav Epidemiológie LF UK, Bratislava)
Veronika Bednárová (Ústav epidemiológie, LF, UPJŠ, Košice)
Ing. Lucia Gabrišová (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava)
Matej Kautman (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Jasna Kraljik (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Iveta Štibrániová (Virologický ústav BMC SAV, Bratislava)
Katarína Štefanidesová (Virologický ústav BMC SAV, Bratislava)
Markéta Derdáková (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Barbara Mangová (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Diana Selyemová (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Daniela Slamková (Virologický ústav BMC SAV, Bratislava)
Kamila Bírová (Trnavská univerzita v Trnave)
Dušan Žitňan (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Zdenko Špitalský (Ústav polymérov SAV, Bratislava)
Ladislav Roller (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Juraj Koči (Virologický ústav BMC SAV, Bratislava)
Katarína Palkovičová (Virologický ústav BMC SAV, Bratislava)
Katarína Schwarzová (Lekárska fakulta UK, Bratislava)

Registrácia

Konferenčný poplatok:


do 31.5.2018do 30.6. 2018
Účastník100,- €130,- €
Študent a interný doktorand80,- €110,- €
Sprevádzajúca osoba 100,- €

Konferenčný poplatok zahŕňa organizačné výdavky, konferenčné materiály, program, zborník abstraktov, občerstvenie počas pracovného dňa. Poplatok je potrebné uhradiť na účet:

Názov: Ústav zoológie SAV
IBAN: SK65 8180 0000 0070 0059 9297
BIC-SWIFT kód: SPSRSKBA
Banka: Štátna pokladnica
Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Správa pre prijímateľa: VLD + Meno účastníka

Fotografie z konferencie

Ubytovanie

Cenník za ubytovanie (izba/1 noc)

Jednoposteľová40 €
Dvojposteľová70 €
Trojposteľová90 €
Štvorposteľová100 €
Apartmán120 €
Prístelka15 €

Ubytovanie je zabezpečené v Kongresovom centre Smolenice.
Poplatok za ubytovanie sa platí na mieste. Pri ubytovaní menej osôb v izbe sa platí cena za izbu.

Detaily o KC Smolenice a spôsobe dopravy nájdete na http://www.kcsmolenice.sav.sk

Sponzori