V. Labudove dni

12. - 14. septembra 2018

S m o l e n i c e

Začíname


Virologický ústav, Biomedicínske centrum, SAV
Ústav zoológie SAV
Parazitologický ústav SAV
Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV

Úvod

Dovoľujeme si Vás pozvať na vedecko - odbornú konferenciu Labudove dni, už tradične, po piatykrát usporiadanú na počesť významného slovenského biológa RNDr. Milana Labudu, DrSc., ktorá sa bude konať v dňoch 12. - 14. septembra 2018 v priestoroch Kongresového centra SAV v Smoleniciach.

Vítané sú príspevky z odborov: virológia, mikrobiológia, zoológia, ekológia, epidemiológia, parazitológia

Tématické zameranie konferencie:
Prírodná ohniskovosť nákaz (vektory, rezervoáre)
Zoonózy (diagnostika, výskyt, epidemiológia, kontrola)
Ekologické aspekty parazitológie
Molekulárne aspekty interakcií hostiteľ - prenášač – patogén

Programový výbor konferencie

 • RNDr. Ivica Hromadová PhD.
 • RNDr. Elena Kocianová, DrSc.
 • MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.
 • Ing. Ladislav Roller, PhD.
 • Doc.RNDr. Michal Stanko, DrSc.

Organizačný výbor konferencie

 • Mgr. Eva Špitalská, PhD. - predseda
 • Mgr. Pavlína Bartíková, PhD.
 • RNDr. Vojtech Boldiš, PhD.
 • MVDr. Markéta Derdáková, PhD.
 • RNDr. Mária Kazimírová, CSc.
 • Mgr. Veronika Rusňáková Tarageľová, PhD.
 • Mgr. Diana Selyemová, PhD.
 • JUDr. Iveta Šárniková
 • Mgr. Zdenko Špitalský, PhD.
 • Mgr. Katarína Štefanidesová, PhD.
 • Mgr. Iveta Štibrániová, PhD.

Program

Pozvané prednášky

Prof. Dr. José de la Fuente (National Wildlife Research Institute IREC Španielsko / Oklahoma State University USA)

Univ.-Prof. Dr.med. Gerold Stanek ( Center for Pathophysiology, Infectiology and Immunology, Medical University of Vienna, Rakúsko)

Prof. Pierre-Edouard Fournier (IHU méditerranée Infection, Marseille, Francúzsko)

Prednášky a postery

Vyžiadané prednášky budú v trvaní 30 minút, ostatné 15 minút, spolu s diskusiou. Technika na Power Point prezentáciu bude zabezpečená. Maximálny rozmer posterov: 100 cm x 130 cm (šírka x výška). Jazyk samotnej prednášky - slovenský/ český/ anglický. Jazyk slidov prezentácie a posteru - anglický. Program a zborník abstraktov obdržia všetci účastníci pri registrácii. Organizátori si vyhradzujú právo na určenie formy prezentácie po dohode s autorom.

Francúzsko:
Abou Abdallah Rita (IHU méditerranée Infection, Marseille)
Azouzi Farah (Institut Méditerranée Infection, Marseille)

Nigéria:
Emmanuel Akinniyi Ayoola (University of Ibadan, Ibadan Oyo state)

Rakúsko:
Michiel Wijnveld (Medical University of Vienna)
Michael Reiter (Medical University of Vienna)
Anna-Margarita Schötta (Medical University of Vienna)
Verena Mündler (Medical University of Vienna)

Taliansko:
Gianmarco Ferrara (Università degli studi da Napoli Federico II)

Česká republika:
Jan Zukal (Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno)
Pavel Schánilec (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
Kateřina Kybicová (Státní zdravotní ústav, Praha)
Pavla Balátová (Státní zdravotní ústav, Praha)
Veronika Kovacova (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
Jiří Pikula (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)

Slovensko:
Vojtech Boldiš (Medirex a.s., Bratislava)
Pavlína Bartíková (Virologický ústav BMC SAV, Bratislava)
Eva Špitalská (Virologický ústav BMC SAV, Bratislava)
Tatiana Vaculová (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Michal Chvostáč (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Elena Kocianová (Bratislava)
Katarína Briestenská (Katedra mikrobiol. a vir. PRIF UK, Bratislava)
Yuliya Didyk (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Mária Garajová (Katedra zoológie PRIF UK, Bratislava)
Martin Mrva (Katedra zoológie PRIF UK, Bratislava)
Zuzana Sekeyová (Virologický ústav BMC SAV, Bratislava)
Mária Kazimírová (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Michal Stanko (Parazitologický ústav SAV, Košice)
Ivana Heglasová (Parazitologický ústav SAV, Košice)
Katarína Sitková (Ústav epidemiológie, LF, UPJŠ, Košice)
Katarína Peňazziová (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach)
Tomáš Csank (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach)
Vanda Výrosteková (Ústav Epidemiológie LF UK, Bratislava)
Veronika Bednárová (Ústav epidemiológie, LF, UPJŠ, Košice)
Ing. Lucia Gabrišová (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava)
Matej Kautman (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Jasna Kraljik (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Iveta Štibrániová (Virologický ústav BMC SAV, Bratislava)
Katarína Štefanidesová (Virologický ústav BMC SAV, Bratislava)
Markéta Derdáková (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Barbara Mangová (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Diana Selyemová (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Daniela Slamková (Virologický ústav BMC SAV, Bratislava)
Kamila Bírová (Trnavská univerzita v Trnave)
Dušan Žitňan (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Zdenko Špitalský (Ústav polymérov SAV, Bratislava)
Ladislav Roller (Ústav zoológie SAV, Bratislava)
Juraj Koči (Virologický ústav BMC SAV, Bratislava)

Registrácia

Konferenčný poplatok:


do 31.5.2018do 30.6. 2018
Účastník100,- €130,- €
Študent a interný doktorand80,- €110,- €
Sprevádzajúca osoba 100,- €

Konferenčný poplatok zahŕňa organizačné výdavky, konferenčné materiály, program, zborník abstraktov, občerstvenie počas pracovného dňa. Poplatok je potrebné uhradiť na účet:

Názov: Ústav zoológie SAV
IBAN: SK65 8180 0000 0070 0059 9297
BIC-SWIFT kód: SPSRSKBA
Banka: Štátna pokladnica
Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Správa pre prijímateľa: VLD + Meno účastníka

Registračný formulár

Prosím, vyplňte a zašlite najneskôr do 31. mája 2018
Registrácia predĺžená do 30.6. 2018

Identifikačné údaje

Abstrakt 1


Abstrakt 2


Stravovanie a ubytovanie

12. 9 . 2018
13. 9 . 2018
14. 9 . 2018

Komentár

Ochrana proti spamu. Koľko je dva krát tri?

Abstrakty

Abstrakty z konferencie budú publikované vo vedeckom zborníku s ISBN. Neprejdú jazykovou korektúrou, za jazykovú stránku zodpovedajú autori. Pri príprave abstraktu sa riaďte nasledovnými pokynmi:

 1. Jazyk - anglický
 2. Usporiadanie: Autori - meno a priezvisko. Prezentujúceho autora podčiarknuť a uviesť jeho emailovú adresu. Pracoviská - názvy a adresy všetkých spoluautorov.
 3. Text bez členenia na úvod, materiál a metódy, výsledky, ...
  Spolu max. 3000 znakov bez medzier.
  Nevkladať tabuľky ani obrázky.
 4. Text pripraviť ako Word dokument
 5. Súbor pomenovať podľa prezentujúceho autora (vzor: Kocianova.doc)
 6. Písmo: Times New Roman, veľkosť 12
 7. Riadkovanie 1,5, všetky okraje 2 cm, zarovnať na ľavý okraj
 8. Jeden registrovany ucastnik moze prezentovat max. 2 prispevky
 9. Príspevky odoslať ako prílohu emailom na adresu: labudovedni@gmail.com , predmet "V. LD" . Osobitne uveďte, či ide o poster alebo prednášku. Študenti, uveďte aj súhlas s účasťou v súťaži o najlepšiu študentskú prednášku. Podmienkou je, aby uchádzač prednášku sám prezentoval.
 10. Vzor abstraktu na stiahnutie TU
Zaslať abstrakt najneskôr do 30. 6. 2018

Ubytovanie

Cenník za ubytovanie (izba/1 noc)

Jednoposteľová40 €
Dvojposteľová70 €
Trojposteľová90 €
Štvorposteľová100 €
Apartmán120 €
Prístelka15 €

Ubytovanie bude v Kongresovom centre Smolenice.
Poplatok za ubytovanie sa platí na mieste. Pri ubytovaní menej osôb v izbe sa platí cena za izbu.

Detaily o KC Smolenice a spôsobe dopravy nájdete na http://www.kcsmolenice.sav.sk

Sponzori