V. Labudove dni

12. - 14. septembra 2018

S m o l e n i c e

Začíname


Virologický ústav, Biomedicínske centrum, SAV
Ústav zoológie SAV
Parazitologický ústav SAV
Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV

Úvod

Dovoľujeme si Vás pozvať na vedecko - odbornú konferenciu Labudove dni, už tradične, po piatykrát usporiadanú na počesť významného slovenského biológa RNDr. Milana Labudu, DrSc., ktorá sa bude konať v dňoch 12. - 14. septembra 2018 v priestoroch Kongresového centra SAV v Smoleniciach.

Vítané sú príspevky z odborov: virológia, mikrobiológia, zoológia, ekológia, epidemiológia, parazitológia

Tématické zameranie konferencie:
Prírodná ohniskovosť nákaz (vektory, rezervoáre)
Zoonózy (diagnostika, výskyt, epidemiológia, kontrola)
Ekologické aspekty parazitológie
Molekulárne aspekty interakcií hostiteľ - prenášač – patogén

Programový výbor konferencie

 • RNDr. Ivica Hromadová PhD.
 • RNDr. Elena Kocianová, DrSc.
 • MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.
 • Ing. Ladislav Roller, PhD.
 • Doc.RNDr. Michal Stanko, DrSc.

Organizačný výbor konferencie

 • Mgr. Eva Špitalská, PhD. - predseda
 • Mgr. Pavlína Bartíková, PhD.
 • RNDr. Vojtech Boldiš, PhD.
 • MVDr. Markéta Derdáková, PhD.
 • RNDr. Mária Kazimírová, CSc.
 • Mgr. Veronika Rusňáková Tarageľová, PhD.
 • Mgr. Diana Selyemová, PhD.
 • JUDr. Iveta Šárniková
 • Mgr. Zdenko Špitalský, PhD.
 • Mgr. Katarína Štefanidesová, PhD.
 • Mgr. Iveta Štibrániová, PhD.

Program

Pozvané prednášky

Prof. Dr. José de la Fuente (National Wildlife Research Institute IREC Španielsko / Oklahoma State University USA)

Univ.-Prof. Dr.med. Gerold Stanek ( Center for Pathophysiology, Infectiology and Immunology, Medical University of Vienna, Rakúsko)

Prednášky a postery

Vyžiadané prednášky budú v trvaní 30 minút, ostatné 15 minút, spolu s diskusiou. Technika na Power Point prezentáciu bude zabezpečená. Maximálny rozmer posterov: 100 cm x 130 cm (šírka x výška). Jazyk samotnej prednášky - slovenský/ český/ anglický. Jazyk slidov prezentácie a posteru - anglický. Program a zborník abstraktov obdržia všetci účastníci pri registrácii. Organizátori si vyhradzujú právo na určenie formy prezentácie po dohode s autorom.

Registrácia

Konferenčný poplatok:


do 31.5.2018do 30.6. 2018
Účastník100,- €130,- €
Študent a interný doktorand80,- €110,- €
Sprevádzajúca osoba 100,- €

Konferenčný poplatok zahŕňa organizačné výdavky, konferenčné materiály, program, zborník abstraktov, občerstvenie počas pracovného dňa. Poplatok je potrebné uhradiť na účet:

Názov: Ústav zoológie SAV
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0024 2933
BIC-SWIFT kód: SPSRSKBA
Banka: Štátna pokladnica
Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Správa pre prijímateľa: VLD + Meno účastníka

Registračný formulár

Prosím, vyplňte a zašlite najneskôr do 31. mája 2018
Registrácia predĺžená do 30.6. 2018

Identifikačné údaje

Abstrakt 1


Abstrakt 2


Stravovanie a ubytovanie

12. 9 . 2018
13. 9 . 2018
14. 9 . 2018

Komentár

Ochrana proti spamu. Koľko je dva krát tri?

Abstrakty

Abstrakty z konferencie budú publikované vo vedeckom zborníku s ISBN. Neprejdú jazykovou korektúrou, za jazykovú stránku zodpovedajú autori. Pri príprave abstraktu sa riaďte nasledovnými pokynmi:

 1. Jazyk - anglický
 2. Usporiadanie: Autori - meno a priezvisko. Prezentujúceho autora podčiarknuť a uviesť jeho emailovú adresu. Pracoviská - názvy a adresy všetkých spoluautorov.
 3. Text bez členenia na úvod, materiál a metódy, výsledky, ...
  Spolu max. 3000 znakov bez medzier.
  Nevkladať tabuľky ani obrázky.
 4. Text pripraviť ako Word dokument
 5. Súbor pomenovať podľa prezentujúceho autora (vzor: Kocianova.doc)
 6. Písmo: Times New Roman, veľkosť 12
 7. Riadkovanie 1,5, všetky okraje 2 cm, zarovnať na ľavý okraj
 8. Jeden registrovany ucastnik moze prezentovat max. 2 prispevky
 9. Príspevky odoslať ako prílohu emailom na adresu: labudovedni@gmail.com , predmet "V. LD" . Osobitne uveďte, či ide o poster alebo prednášku. Študenti, uveďte aj súhlas s účasťou v súťaži o najlepšiu študentskú prednášku. Podmienkou je, aby uchádzač prednášku sám prezentoval.
 10. Vzor abstraktu na stiahnutie TU
Zaslať abstrakt najneskôr do 30. 6. 2018

Ubytovanie

Cenník za ubytovanie (izba/1 noc)

Jednoposteľová40 €
Dvojposteľová70 €
Trojposteľová90 €
Štvorposteľová100 €
Apartmán120 €
Prístelka15 €

Ubytovanie bude v Kongresovom centre Smolenice.
Poplatok za ubytovanie sa platí na mieste. Pri ubytovaní menej osôb v izbe sa platí cena za izbu.

Detaily o KC Smolenice a spôsobe dopravy nájdete na http://www.kcsmolenice.sav.sk

Sponzori